Ποιοι είναι οι όροι εφαρμογής του νέου -αυστηρότερου- μέτρου; Ποιοι πρέπει οπωσδήποτε να περάσουν σε καθεστώς τηλεργασίας από το σπίτι;