Οδηγός Καριέρας

Οδηγός Καριέρας

Οδηγός Καριέρας

Οδηγός Καριέρας Ετήσια έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση Ο «Οδηγός Καριέρας» εκδόθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Καριέρα ΑΕ τον Ιανουάριο του 2002, με τον τίτλο «Οδηγός Καριέρας: Πώς να προσληφθείτε στις πιο σύγχρονες επιχειρήσεις».

Συνέχεια