Η τηλεργασία δεν είναι νέο δίχτυ ασφαλείας. Βοήθησε πολλές δουλειές να σωθούν, όχι μόνο στον κορωνοϊό, αλλά και παλιότερα: από την ύφεση του 2008.