Ας ξεκινήσουμε με απλές αλήθειες. Πόσοι μπορούν σήμερα με άνεση να δηλώσουν ότι η εργασία τους, τους κάνει ευτυχισμένους; Αν ρωτήσουμε τους ίδιους ανθρώπους όμως, πόσο ευτυχισμένους θεωρούν άλλους ανθρώπους, σε ρόλους παρόμοιους με τους δικούς τους, η απάντηση θα είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό διαφορετική. Κοινώς, όπως ένα παλιό λαϊκό ρητό αναφέρει, «όποιος έχει ίσια μαλλιά θέλει κατσαρά, κι όποιος έχει κατσαρά θέλει ίσια».