Εδώ όσα πρέπει να έχουν υπόψη τους εργαζόμενοι και εργοδότες για τον νέο μηχανισμό στήριξης που τους αφορά, με το όνομα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».