Το μεταπτυχιακό Msc in Services Management του Οικονομικού Πανεπιστημίου γίνεται από τα πιο συνδεδεμένα μεταπτυχιακά με την αγορά εργασίας.