Δυο λόγια από έναν άνθρωπο της αγοράς και με μεγάλη εμπειρία για να πάμε μπροστά.