Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη ενότητά μας, όλα είναι θέμα έκφρασης και επικοινωνίας.