Τι χρειάζεται για να γίνει κανείς φωτογράφος; Ποιες είναι οι επιλογές που έχει αν επιλέξει αυτό το επάγγελμα και τι μπορεί να σου προσφέρει; Τρεις φωτογράφοι απαντούν.