Σε καιρούς κρίσης, πρέπει να είμαστε δυνατοί - πρώτα για εμάς και ύστερα για τους υπόλοιπους.