Κάνε πιο γρήγορα. Κάνε περισσότερα. Βιάσου. Σας ακούγεται οικείο;