Ναι, μπορούμε να συμπεριφερθούμε οικολογικά παντού και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας!   Ρυθμίστε τον υπολογιστή σας να πέφτει σε hibernate μετά από 20 λεπτά μη λειτουργίας. Αυτό μειώνει τα ενεργειακά έξοδα και τις εκπομπές άνθρακα. Θερμοστατική ρύθμιση – μην ξεχνάτε να κλείσετε τον θερμοστάτη. Κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, ρυθμίστε τον σε μια φυσιολογική, μεσαία, θερμοκρασία. Κλείστε τις πόρτες των γραφείων και των meeting rooms που δεν χρησιμοποιούνται για να μην χάνεται άσκοπα η θέρμανση ή…